Es torna a engegar la campanya «Fes-la rodar»

Fins el dijous 14 d’octubre es poden demanar les targetes, es podran utilitzar del 25 d’octubre al 3 de desembre d’enguany.

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ja ho té tot preparat per posar en marxa la segona convocatòria de la campanya Fes-la rodar d’aquest 2021, que té com a objectiu fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi, als negocis locals. «Amb aquesta iniciativa que vam posar en marxa l’any passat per primera vegada, volem continuar reduint l’impacte negatiu de la crisi sanitària en l’economia local, influir positivament en la demanda i ajudar les famílies i els empresaris i emprenedors locals en aquests moments difícils», ha recordat la regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica, María José Gómez.

Segons és previst, a partir del proper dijous 24 de setembre i fins al dijous 14 d’octubre, els veïns i veïnes de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant podran demanar ja les targetes moneder que es podran gastar en els establiments adherits a la segona convocatòria de la campanya d’enguany. Les targetes podran utilitzar-se del 25 d’octubre al 3 de desembre.

D’aquests ajuts per al foment del teixit empresarial del municipi es podran beneficiar, en concret, les llars de convivència i les persones físiques de 18 anys o més, legalment emancipades o en tràmit legal d’emancipació, que resideixin efectivament i estiguin empadronades al municipi, de manera ininterrompuda, per un termini mínim d’un any. Per demanar aquestes subvencions, hauran de presentar-ne la sol·licitud per Internet, preferentment, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (a la pàgina web municipal: www.vandellos-hospitalet.cat); o si no poden fer-ho telemàticament, de manera presencial, a les oficines municipals d’atenció ciutadana (OMAC).

Amb aquestes targetes, l’Ajuntament subvencionarà la compra de béns i serveis de la ciutadania a les empreses locals adherides a la segona convocatòria de la campanya Fes-la rodar, que estaran identificades amb la imatge corporativa municipal. Pel que fa al tipus de targetes que lliurarà el consistori, n’hi haurà dos, de quantia variable en funció del nombre de membres de les unitats familiars i de la capacitat econòmica de les llars de convivència (calculada sobre la base de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya).

D’una banda, La Targeta Consum 100%, per a aquelles llars municipals que es trobin en una situació de vulnerabilitat, disposarà d’un saldo que oscil·larà entre els 150 i els 320 euros. El 100% de la compra anirà a càrrec d’aquesta targeta moneder. De l’altra, la Targeta Consum 100% Plus, per a les llars que superin els valors de renda fixats (la majoria), tindrà un saldo que oscil·larà els 100 i els 160 euros. En aquest cas, el 50% de l’import de la compra anirà a càrrec de la targeta i l’altre 50% a càrrec de la persona usuària.

En aquesta segona convocatòria de la campanya Fes-la rodar de 2021, com a novetat, totes les targetes moneder es podran utilitzar a qualsevol dels establiments adherits (en l’anterior edició, la del mes de juny-juliol de 2021, als petits comerços d’alimentació i altres productes i serveis de primera necessitat només s’acceptaven les targetes de tipus Consum 100%). Com en l’anterior convocatòria, però, totes les targetes moneder s’hauran d’utilitzar, com a mínim, a tres establiments diferents durant la campanya.

Una altra novetat està relacionada amb la documentació que hauran de presentar les persones o famílies que optin a la targeta de rendes inferiors al límit establert, a la Targeta 100%: a més del model de sol·licitud, se’ls demanarà el certificat de vulnerabilitat econòmica de la llar emès per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.